Nádrž Dřínov

VD Dřínov bylo uvedeno do provozu v roce 1955. Jeho účelem byla akumulace vody pro zásobení průmyslových velkoodběratelů (elektr. Komořany a Ervěnice, CHEZA Záluží) a částečně i ochrana území před povodněmi, rekreace a rybolov. Zemní hráz měla délku 8 km, výšku 8 m, bezpečnostní přeliv byl dlouhý 6 m. Celkový objem nádrže byl 9,387 mil. m3. Ten bylo možné zvýšit využitím bývalého lomu Eliška a tzv. Dřínovské prohlubně o další 1 mil. m3. Nádrž Dřínov musela ustoupit povrchové těžbě hnědého uhlí, stejně jako nádrže Kyjice a Nové Sedlo, u nádrže Jiřetín došlo k podstatnému snížení objemu (z 5,353 na 0,586 mil. m3).

Protože nebylo možno nádrž Dřínov a další zrušená vodní díla nahradit jedinou novou nádrží, byla vybudována soustava náhradních opatření v celkem šesti stavbách. V r. 1981 byly ukončeny veškeré funkce VD Dřínov a současně byla uvedena do provozu 1. etapa náhradních staveb NOD. Voda z nádrže byla postupně odčerpána, sediment odtěžen a hráz rozebrána. Jedná se o největší zrušenou vodní nádrž na území ČR.

aktualizováno: