home  
Nahrávám...

Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe
a ostatních přítoků Labe


Úvod

I. Charakteristiky dílčího povodí

II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod

III. Monitoring a hodnocení stavu

IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí

V. Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny

VI. Opatření k dosažení cílů

VII. Ekonomické údaje - zpracováno na úrovni Národního plánu povodí Labe

VIII. Doplňující údaje

Příloha Dokumentace OsVPR