Nabídka zaměstnání
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely výběrového řízení v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů a nebudou zpřístupněny či předány jiným osobám. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro účast ve výběrovém řízení. Po ukončení výběrového řízení budou podkladové materiály neúspěšných uchazečů zlikvidovány, nebo budou s jejich souhlasem uchovány v databázi uchazečů o zaměstnání vedené u Povodí Ohře, státního podniku, po dobu max. 6 měsíců pro možné oslovení s nabídkou práce v této lhůtě.
Do životopisu prosím neuvádějte fotografii, rodné číslo, národnost, rodinný stav, rodinné příslušníky a záliby.

Bc. Alice Dolanská

vedoucí oddělení personalistiky
tel.: 474 636 236
e-mail: dolanska@poh.cz

aktualizováno: