Přivaděč - úseky s vysokým rizikem utonutí

 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
  1. Dívejte se, kam šlapete
  2. Dbejte zvýšené opatrnosti
  3. K přechodu na druhý břeh použijte výhradně mosty a lávky
  4. Nenechávejte děti bez dozoru a volně pobíhat zvířata
  5. Nevstupujte a neskákejte do vody
  6. Jste-li v nebezpečí, nepanikařte a použijte záchytné prvky
  7. Poskytněte první pomoc

Vidíte-li někoho v nesnázích, volejte tísňovou linku 112

 

pozor Nebezpečí!
Na vyznačených úsecích v mapě hrozí riziko utonutí při pádu do přivaděče vody. Síla proudu a teplota vody neumožňuje opuštění koryta vlastní silou.

 Použijte záchytné prvky
záchytné prvky záchytné prvky záchytné prvky záchytné prvky záchytné prvky záchytné prvky

Více informací o návrhu bezpečnostních prvků a výzkumu najdete ZDE.

 

Vodohospodářský dispečink
tel: 474 636 306, fax: 474 624 200
e-mail: vhd@poh.cz

aktualizováno: